Prezime, očevo ime, ime OBRADOVIĆ RADOVANA BOŽIDAR
Godina rođenja 281029
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 011149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna