Prezime, očevo ime, ime OBRADOVIĆ MILE RADOJKA
Godina rođenja 111223
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 090951
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna