Prezime, očevo ime, ime ODIĆ FRANJE ZVONKO
Godina rođenja 161123
Narodnost Hrvat
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 081248
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna