Prezime, očevo ime, ime OLHOVI BAZILA PETAR
Godina rođenja 090610
Narodnost
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130449
Datum puštanja 291256
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna