Prezime, očevo ime, ime OLHOVI RADE ANA
Godina rođenja 080224
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150659
Datum puštanja 150652
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna