Prezime, očevo ime, ime ORLANDIĆ FILIP ZARIJA
Godina rođenja 21
Narodnost
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 050349
Datum puštanja 0250
Organ
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne