Prezime, očevo ime, ime OSMANOVIĆ RUSTEM OSMAN
Godina rođenja 051226
Narodnost
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 080850
Datum puštanja 270352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 19 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna