Prezime, očevo ime, ime OSTOJIĆ NIKOLE MILJENKO
Godina rođenja 260212
Narodnost Hrvat
Opština BANOVA JARUGA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 300949
Datum puštanja 080352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna