Prezime, očevo ime, ime OSTROVŠKA ADOLFA MILICA
Godina rođenja 140607
Narodnost Slovenac
Opština KOPER
Srez KOPER
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 200749
Datum puštanja 0752
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna