Prezime, očevo ime, ime PAĐEN VEČERINA LJ IVANKA
Godina rođenja 040526
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 061049
Datum puštanja 031253
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna