Prezime, očevo ime, ime PAJOVIĆ PAVIĆA DRAGOLJUB
Godina rođenja 061025
Narodnost Crnogorac
Opština PEĆ
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 120251
Datum puštanja 120255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna