Prezime, očevo ime, ime PANIĆ TOMO BRANISLAV
Godina rođenja 140429
Narodnost Srbin
Opština TABANOVCE
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 030150
Datum puštanja 290451
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna