Prezime, očevo ime, ime PANJKOTA JAKOVA ANTE
Godina rođenja 160427
Narodnost Hrvat
Opština ŠIBENIK
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna