Prezime, očevo ime, ime PAP IŠTVANA IŠTVAN
Godina rođenja 011096
Narodnost Mađar
Opština BEČEJ
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 030954
Datum puštanja 200659
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna