Prezime, očevo ime, ime PAPIĆ DRAGA MILOSAV
Godina rođenja 070207
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 101150
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna