Prezime, očevo ime, ime PAPUZ NEŠKO KOČO
Godina rođenja 151013
Narodnost Makedonac
Opština KRUŠEVO
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 030451
Datum puštanja 52
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 8 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna