Prezime, očevo ime, ime PAUC VIKTORA IVAN
Godina rođenja 300724
Narodnost Austrijanac
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110451
Datum puštanja 101158
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna