Prezime, očevo ime, ime PAUNOVIĆ DIMITRIJA SVETISLAV
Godina rođenja 171019
Narodnost
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250353
Datum puštanja 291158
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna