Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ATANACKOVIĆ MIHAILA BORISAV 231023 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANOJEVIĆ BORIVOJA MILORAD 300423 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILENKOVIĆ MILANA JOVAN 121016 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LJUBISAVLEJVIĆ RADIV. BORIVOJE 211121 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOJKOVIĆ MILOSAVA MILAN 130529 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAKSIMOVIĆ PETRA OLGA 210118 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANIĆIJEVIĆ J JELISAVETA 190321 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ZLATKOVIĆ MARKA BOŽIDAR 100224 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ IVANA BRANISLAV 240509 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ IVANA MILIVOJE 100812 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKOVIĆ DIMITRIJA MIODRAG 230712 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKOVIĆ MILOVANA ŽIVOJIN 020820 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILENKOVIĆ STEVANA NIKOLA 300820 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VELJKOVIĆ JOVANA MIROLJUB 020521 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NOVAKOVIĆ LAZAR MIRKO 011203 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA