Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOŽOVIĆ DRAGUTINA NIKOLA 191203 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOMIĆ MILIVOJA BUDIMIR 140823 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEROTIĆ DRAGOMIRA MILUTIN 20 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAGOJEVIĆ FILIPA DESANKA 220701 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJICIĆ SVETISLAVA SLAVKA 050926 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOPALOVIĆ DRAGOMIR NEDELJKO 280211 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VELKIĆ DRAGOMIRA SLAVOLJUB 081125 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA