Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SARAJLIĆ RASIMA ENVER 29 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SINKIJEVIĆ JOSIPA MARICA 070724 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAŠKA BLUHOMIR JOZO 140126 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HERCEG MAKSIMA GREGOR 171108 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HOLOD FILIP MITAR 6 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ZAHIROVIĆ SALIHA ALIJA 290732 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SRDANOVIĆ MILORADA IVAN 150328 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUJANIĆ VLADISAVA SRETEN 100914 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PRERADOVIĆ JOVANA STANKA 250221 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
REPIČ BLAGOJA DANICA 300214 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ILIČKOVIĆ RISTO MLADEN 080819 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANKOVIĆ SRETENA LJUBO 280397 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOTARČIĆ SULJE HAJDAR 50612 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MLAĐENOVIĆ RADOJKA JAGODA 21 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KUNJECKI PAVE JOSIP 111208 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA