Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SPEVAK SAMUILA ANA 160329 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PALEŠ PETRA PETAR 020625 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VARGA JANA JAN 230329 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAJER ANDREJ IVAN 130724 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽEMBERI JANA JAN 031224 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BRACANOVIĆ PERO ILIJA 150721 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA