Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LACKOVIĆ MARTINA ANKA 291015 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠOL JAKOBA KARLO 010501 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MOHAN GEORGIJA PETAR 190826 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VOJNOV DUŠANA MIRKO 130520 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILADINOV ŽIVA BOGOLJUB 100808 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AĆI MOV IĆ VASE MILAN 120816 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐURĐEV MILORADA MILORAD 100213 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LAZAREVIĆ LAZARA SLAVKO 210413 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SMILJKIN ALEKSA ŽIVOJIN 13 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NOVAKOV BOGDANA SOFIJA 050514 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BATIN SLAVKA ŽIVA 280329 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJŠIN GIGA SIMO 290328 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PRAŽIĆ STEVAN MILOŠ 060527 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA