Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JURČAN ADAMA STEVO 081127 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SATMARI KARLO KARLO 11 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUKOVIĆ STEVANA JELENA 12 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ LAZARA ĐORĐE 070921 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ANDRIĆ LAZO RADO 110723 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEVTIĆ STANISLAV PETAR 120628 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ LAZAR NEMANJA 120828 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KRSTIĆ STEVAN MILOŠ 150125 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NENADOV VLADE STANKO 171228 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NIKOLIĆ MITRA MILOŠ 260720 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OPOJEVIĆ NIKOLE ANKICA 150423 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJANOVIĆ RADIVOJA ĐORĐE 220228 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ RADA ILIJA 170727 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJKOVIĆ NESTORA NIKOLA 191221 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SABOVLJEVIĆ SVETOZARA MILOŠ 060527 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA