Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GROZDANOVIĆ ŽIVKA BORA 130513 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GRUJIĆ NIKOLE LUKA 300521 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEVREMOVIĆ MILOŠA SVETOZAR 22 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOLAREVIĆ ČEDA NIKOLA 16 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KONTIĆ SIME ŽIVOJIN 150416 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MOMČILOVIĆ DUŠANA LJUBOMIR 071220 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOVAC PETRA ĐORĐE 150416 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RIBAROV DUŠANA LJUBICA 270521 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TIMOTIJEVIĆ SAVO SLAVKO 311017 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐURIĆ MILOŠA OMER 10 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SOKOLOVIĆ ĐORĐE SAVETA 091213 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MOMČILOVIĆ DUŠANA LJUBOMIR 071220 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČENDO IVAN ĐURA 28 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DOKMANOVIĆ MIHAJLA DANICA 160306 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJKOVIĆ KOSTA STEVAN 24 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA