Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LAPU IŠTVANA IŠTVAN 180907 ADA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠEVIĆ SLOBODAN MIHAILO 211126 ADA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOŠEVIĆ PAVLA DESANKA 160708 ADA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA