Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠURANJI PETRA ANTAL 150329 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HERRATIN BOŽIDARA LADISLAV 70728 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VOJNIĆ BABJANA NIKOLA 230920 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA