Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SABO MIHAILA LAJOŠ 060615 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VAJNBERGER AVRAMA LAZAR 020827 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOČIŠ PETRA FERENC 241109 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HORVAT JAKOV JANOŠ 111128 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SABADOŠ ĐORĐA KAROLJ 080920 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HUSTA MAĆAŠA PETAR 90524 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BAGI ILEŠA FERENC 151228 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KRISTIN MIHAJLA DEŽE 190528 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LAKATAŠ KARLA ĐORĐE 200416 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VARGA MARTINA MIKLOŠ 280429 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETE JANOŠ 260126 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SEČEI LUKAČA MIHAILO 250929 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČORBA JANOŠA JANOŠ 50324 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SABO ANTALA JANOŠ 030328 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KONC BALIDA JOZEF 40623 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA