Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAMUZIĆ BLAŠKA MIHAJLO 250910 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SUDAREVIĆ PETRA BLAŠKO 130112 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RUDINSKI MATIJE NIKOLA 030922 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠABIĆ NIKOLE JOSIP 060119 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SARIĆ IVANA BARTUL 011025 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STRAŽARKOVIĆ BLAŠKA BLAŠKO 011114 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PRČIĆ MIJO STEVAN 22 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RUDIĆ FILIP MARKO 10 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BEŠLIĆ JOSIPA DRAGUTIN 050309 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BILINC GAVRE SLAVKO 301128 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GORČIK ANTUN STEVAN 310714 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANČIĆ MIHAILA JOSIP 121214 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANČIĆ MIHAJLA FRANJO 280218 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KIKIĆ SILVESTER GEZO 25 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VANJUR ALEKSANDRA ALEKSANDAR 091216 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA