Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MIOKOVIĆ MIHAJLA DANILO 190798 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SOTONICA STANKA BOŽIDAR 030111 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUGARSKI KOSTA ĐORĐE 11 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DUPER GAJO NIKOLA 60413 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČEVIĆ ILIJA DUŠAN 12 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KREIĆ ĐURO DUŠAN 25 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LEMIĆ KUZMAN JOVAN 50127 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LEMIĆ LUKA NIKOLA 26 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUKIĆ ĐURE STEVO 140822 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NOVOSEL JOSIP DRAGAN 030722 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUKIĆ BOŽA MILE 81101 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRNOBRNJA MILOŠA STANKO 250511 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LATINOVIĆ FILIPA SAVO 70111 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARI'PETRA SVETOZAR 280814 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ SIMEONA ĐURO 240411 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA