Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SRBLJANIN MILA STEVO 170911 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOVIĆ LJUBANA VLADO 120425 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ZABRDAC NIKOLE ĐURO 15 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUŠTRAK FRANJE IVICA 50922 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STJEPANČEVIĆ LADISAV IVAN 23 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VAJNAHT IVANA EDO 13 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ZIJAN MARJANA IVAN 24 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HOLUBEK VENCLA LEOPOLD 260619 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LOVRENČIĆ STEVE MIRKO 230821 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VENEL MARTINA IVAN 090919 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTAJGLER VENCLA VIKTORA 070127 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MOJSOVSKI TRAJKO ATANAS 010722 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA