Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BUDISAVLJEVIĆ SIME DUŠAN 101029 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GATALIĆ STEVANA MLADEN 260924 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JELIĆ MARKA PERO 50626 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOVIĆ LJUBANA VLADIMIR 120425 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BASIĆ DAMJANA JOVAN 210117 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUDISAVLJEVIĆ SIME DUŠAN 101029 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAVRAN DUŠAN PAVLE 211117 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GLUMAC NIKOLE JOVO 190805 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBA MIHAJLO ĐURO 60420 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČIĆ NIKOLE PETAR 310514 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRGA ILIJA STEVO 50827 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUNDADŽIJA RADE JOVO 101109 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OŽEGOVIĆ GLIŠE MILAN 060715 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STOPANJA PETRA LAZO 140424 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUDRAG STEVE MILAN 190922 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA