Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BARTA ANTUNA DRAGUTIN 160211 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PIHIR FRANJE MILAN 210921 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HUŠKA FERDINANDA FRANJO 70109 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KNEŽEVIĆ JOVANA LJUBICA 270731 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAVKOVIĆ OSTOJE SVETOZAR 120620 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUKIĆ ANDREJA DRAGAN 61029 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ACAN KOJE NENAD 70824 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DIVJAK LAZARA VELJKO 300121 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTIMAC JOSIPA MATO 060820 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ADŽIJA JOVANA VELJKO 300431 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BATLIĆ ANDRIJE ĐURO 050525 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUBANOVIĆ ILIJE ĐURO 060528 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ROMANIĆ KOSTE PETAR 250516 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAŠIĆ RADE RAJKO 19 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOSANAC SPASOJA RADOSAV 151015 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA