Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠANTAK PAVELA PAVEL 160296 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HORVAT FRANCA LUDVIG 280214 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKANOVIĆ TODA BOŽIDAR 25 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠOLJAK BUDIMIRA DUŠAN 231131 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SEREČI FRANE NIKOLA 090424 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BURATOVIĆ VILKO 260215 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ALVIĆ ANTUNA IVAN 240914 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DABETIĆ IVAN NIKOLA 20 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLAIĆ MIHE MIJO 110527 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KURBELA ŠPIRO ANTE 27 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUGARIĆ IVANA IVANKA 13 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MACAN MARKA LUKA 120312 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARKOVIĆ IVANA PETAR 19 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARTINOVIĆ IVAN JAKOV 29 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILOSLAVIĆ MIHO MATE 19 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA