Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
OPAČIĆ ĐURO RADE 250904 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIŽA SIME BRANKO 060527 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
APLER MILANA JOLANDA 310130 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VRZIĆ DANILA NIKOLA 090414 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANKOVIĆ ZDRAVKA DUŠAN 28 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAŠIĆ STANKA STEVO 261208 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BADOVINAC SIME SIMO 310125 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
REBA DANILA JANKO 140323 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKAN JOSIP LOVRO 20904 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BENIĆ JOSIP JURE 140313 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BROZOVIĆ ANDRIJE IVAN 20 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUNETA PETAR ALEKSANDAR 051220 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PROTULIPAC PETAR JOSIP 22 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIHELIĆ DRAGUTIN BOŽO 20928 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠĆULAC TOMA TOMO 200906 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA