Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BENKOVIĆ IVANA JURAJ 121219 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRKIĆ JOSIPA FRANJO 171204 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRNKOVIĆ TOME STANKO 230320 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FUDURIĆ MARKO RUDOLF 190426 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JURAIĆ IVANA JOSIP 241120 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LJUBIĆ GRGE SLAVKO 90332 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKULIĆ IVANA TOMO 201225 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILJEVAC MIJE JOSIP 110308 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADENČIĆ JANKO JURAJ 150809 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
REHORIĆ NIKOLA RUDOLF 210219 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRUPKOVIĆ IVANA EDUARD 200220 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VAJDIĆ ANTUN FRANJO 240914 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RUKAVINA KARLO NIKOLA 050227 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRIŽAN PERE IVAN 160919 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOLIĆ JOSIPA DRAGO 70515 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA