Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
AHAČIĆ JOSIPA DANICA 10526 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA