Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATIĆ JOVE MILAN 251123 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JELOVAC MILOVANA DUŠAN 20825 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAJIĆ MILOVANA DANE 81027 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAJSTOROVIĆ DRAGIĆ NIKOLA 251125 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VARIČAG GOJKA MILAN 050614 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VELIMIROVIĆ MILETA NIKOLA 210421 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ZINAIĆ DAMJAN 010519 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RASTOVAC ĐURE RADE 150325 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VELIMIROVIĆ MILETA ILIJA 160709 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUČKOVIĆ MILUTINA ČEDOMIR 130528 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STOJNIĆ DUŠANA NENAD 211221 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILJKOVIĆ ĐURE SAVA 27 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JUJEVIĆ MILOJA RANKO 201223 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOSANOVIĆ MITAR DEJAN 20617 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILJUŠEVIĆ JANKO MILAN 080722 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA