Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠANTEK MARTINA VINKO 230126 KLOŠTAR PODRAVSKI KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA