Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VILENICA MILUTINA MILOŠ 220223 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ PETAR JOVAN 100291 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAGOSAVLJEVIĆ IGNJAT ČEDOMIR 251221 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVIĆ TEŠO STOJAN 200601 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽINIĆ IVANA STJEPAN 060323 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAŽI TOME STEPAN 260420 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAL MIJE DRAGAN 250927 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOLENAC ROKO JOSIP 250122 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKOR MATE MIŠKO 150916 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BENEL VIKTORA MARIJA 180208 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BENEL VIKTORA OLGA 11 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIMUNIĆ MIJO STJEPAN 14 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BELČIĆ STJEPAN JOSIP 191206 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GLAVAK MIJO VILIM 70513 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FRANJIĆ IVAN PETAR 4 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA