Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠILIPETAR MAKS PETAR 13 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TONČIĆ VJEKOSLAVA ZVONKO 200606 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FILKO JOSIPA VJEKOSLAV 250630 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GORUP MARTINA IVAN 200809 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAT RUDOLFA BRANKO 050227 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA