Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ALEKSIĆ VASE BRANKO 300815 BANOVA JARUGA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
EREŠ MATE ZORA 160524 BANOVA JARUGA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OSTOJIĆ NIKOLE MILJENKO 260212 BANOVA JARUGA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA