Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ROHAN VEĆESLAVA VEĆESLAV 250398 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
REK IVAN STJEPAN 210521 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAKIĆ DMITRA PANTELIJE 080821 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČORAK DANKA MILAN 140626 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUKIĆ MILE PAVLE 170814 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAJNIĆ ANTUNA ANTUN 160107 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOBRIJEVIĆ LJUBAN ĐOKO 271018 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČANKOVIĆ DRAGUTIN ĐURO 280109 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANTIĆ VLAJKO DRAGAN 26 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KASŠPAR JOSIPA ALEKSANDAR 150923 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOLT ANTUNA TOMO 271119 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIĆ MATO ANTUN 020523 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARKOVIĆ ANTUNA ANTON 150913 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAĐEN MIJO ANTON 270524 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LAKRIJA NIKOLE ĐURO 190304 GAREŠNICA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA