Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KONDELA ALOJZA VLADO 17 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAJER VJEKOSLAVA FRANJO 31218 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VLAHOVIĆ MILE LUKA 300924 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOMNENAC GAJE STEVO 280317 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STJEPANOVIĆ NIKOLE LUKA 200204 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RUSEK MIRKO ANTON 99 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FARKAŠ MARKA JOSIP 300424 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBRANOVIĆ FELIKSA STJEPAN 190312 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BENDEKOVIĆ DRAGUTINA ZDRAVKO 050227 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLAIĆ IVANA STJEPAN 90225 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POŽGAJ ALOJZA MIJA 020422 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVATON DRAGUTINA FRANJO 201018 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠEIĆ IVANA MATO 211120 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA