Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KADIJEVIĆ NIKOLE SIMEUN 110205 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATELJAK ANTE BRUNO 61025 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIĆ GRGE JURE 180926 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATKOVIĆ MATE MARKO 91224 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOLOB MARTINA FERDO 201114 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRLJEVIĆ JURE IVAN 160120 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLARIČIĆ PETAR MOMČILO 19 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATIĆ JOSIPA IVAN 19 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ROSIĆ STJEPANA JOSIP 94 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTRBIĆ MARKO IVAN 230620 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JELAVIĆ ANTE RATIMIR 30119 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KREŠIĆ VIĆE KREŠO 10921 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATAGA STEPAN JOŽO 140709 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATIĆ ANTE IVAN 120326 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEDAK PETRA IVAN 151898 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA