Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAKŠA FRANJE JOSIP 080723 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOVIĆ EMILA JOVO 021217 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TUROMAN NIKOLE MILUTIN 270919 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAKŠIĆ ILIJE STEVAN 111112 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LANDUP DIMITRIJA NIKOLA 250223 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TOMIĆ MIHAJLO LAZAR 23 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRUNIĆ ĐORĐA DUŠAN 250124 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAĐENOVIĆ KOSTE SAVO 270113 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KVRGIĆ MIRKO BRANKO 28 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VLAISAVLJEVIĆ STEVANA MLADEN 27 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARJANOVIĆ VASO TANASIJE 09 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOJNOVIĆ ĐURE MILOŠ 020413 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TUROMAN NIKOLE VELJKO 170314 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠEP ILIJE JOSIP 160299 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ROMĆEVIĆ ANDRIJE JOVO 040703 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA