Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GRAHOVAC MILOVANA GOJKO 270322 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRBOVIĆ MANA MILAN 251224 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOSNIĆ MILANA LAZO 240426 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
IVOŠEVIĆ BOŽA ĐURO 270102 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOJČIĆ DRAGANA ŽIVKO 080628 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
IVOŠEVIĆ ILIJE DUŠAN 101026 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOSANOVIĆ RADA ILIJA 151025 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAROVIĆ MIHAJLA DUŠAN 210427 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAKOVIĆ SIME ĐURO 30623 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TATALOVIĆ MARKA MILAN 101024 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STOJAKOVIĆ DANILA ANĐA 180220 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRBOVIĆ ĐURA GOJKO 081219 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVIĆ PETRA PETAR 96 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PEŠUD ILIJE RADE 070726 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SIMIĆ ILIJE RANKO 130714 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA