Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DOKIĆ NIKOLE VUKAŠIN 191127 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KURTJAK GEORGA IVAN 150732 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KIŠ VILJEMA PAVLE 160617 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VARGA MIJE MIJO 10827 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KIŠ VILIMA ALEKSANDAR 100119 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAUC VIKTORA IVAN 300724 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SABADOŠ JANKA VLADIMIR 250831 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLAJIĆ NIKOLE PETAR 260718 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLIČKOVIĆ VASLIJA MARIJA 61224 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PUHALO NIKOLA STEVAN 080112 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STANIĆ LUKE ILIJA 300827 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STRAJINIĆ MILANA ZDRAVKO 180824 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KALINIĆ IVANA EGON 131230 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOLAREV MIŠE ALEKSANDAR 100521 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAVLOVIĆ LAZARA MILENKO 050222 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA