Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR SVETISLAV 10827 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR DUŠAN 241225 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GVOJIĆ EMIL BORISLAV 28 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RANKOVIĆ NIKOLE BRANISLAV 010627 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOVANOV MIJAT BRANKO 210804 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OPAČIĆ JOCO VERA 29 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BLAGOJEVIĆ MILANA SLOBODAN 250614 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAVRILOVIĆ SVETOZAR MILIVOJ 10330 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRKINIĆ ILIJE BOŽIDAR 101227 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRKINIĆ ILIJE JOVAN 171124 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KVAČEK IVANA JOSIP 150297 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIHAJLOVIĆ ĐOKE JELKA 51209 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OLUJIĆ TOFORA VOJIN 210326 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOVIĆ SRETE JOVAN 3011208 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STOJANOVIĆ NIKOLE RADOVAN 201022 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA