Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BALANCIN PETAR DAVID 071222 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĐEROMELA GAETANA ERNSTO 240723 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SIMONOVIĆ JAKOVA PETAR 150824 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOVIĆ MATE MIRKO 180523 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUTKOVIĆ NIKOLA NIKOLA 040621 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PASTORČIĆ MARKO KAZIMIR 21 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAKOVČIĆ JOSIPA BOŽO 241224 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RUŽIĆ DAVIDA LJILJANA 160830 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA